KuirGaming başta çevrimiçi olmak üzere tüm oyunlardaki nefret söylemlerine, eril dile ve ayrımcılığa karşı oluşturulmuş bir LGBTİ+ oyun platformudur. Dijital alanlarda yaşamış olduğumuz ayrımcılığı ve maruz kaldığımız nefret söylemlerini dönüştürmek için birlikte oynuyoruz.

 

Temel İlkelerimiz

  • Nefret söylemlerini tekrar üretmekten kaçınırız.
  • Fobik, ırkçı, ayrımcı ifadeler ile karşılaştığımızda/ ürettiğimizde dinlemeye ve değişmeye/değiştirmeye açık oluruz.
  • Kişilerin cinsiyeti, cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliğine dair varsayımlarda bulunmamaya özen gösteririz.
  • Tektipleştirici bir tavırdan uzak dururuz.
  • Birbirimize dair çeşitli varsayımlarda bulunmamaya, birbirimize çeşitli özellikler atfetmemeye özen gösteririz.
  • Hassasiyetlerimizi paylaşırız ve paylaşılanları gözetiriz.
  • Tartışmaları kişiselleştirmemeye, yargılayıcı bir tavır takınmamaya özen gösterir yargılayıcı ifadelerden kaçınırız.

PAYDAŞLARIMIZ